DT 301018 K - obr.1
: digitálny vpichový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty mrazenie, chladenie, výdaj stravy, fritéza a pod.
DT 301021 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 180 mm
: funkcie: °C/°F, HOLD, MIN/MAX
: možnos? nato?enia displeja s ovládaním
DT 301040 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 105 mm
: funkcie: °C/°F, HOLD, MIN/MAX
: krytie IP 67, reak?ný ?as T90 – cca. 8 sekúnd
DT 301040 K - obr.1
: digitálny vpichový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty mrazenie, chladenie, výdaj stravy, fritéza a pod.
DT 301047 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 60 mm
: presnejší model vpichového teplomera, sp??a normu EN 13485
: krytie IP 66, vyklápací hrot
DT 301048 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 140 mm
: krytie IP 55, super cena
GTH 175/Pt-E - obr.1
: presný vpichový teplomer s antikorovým hrotom 100 mm
: sonda Pt 1000 na silikónovom kábli cca. 1 meter
GTH 175/Pt-E K - obr.1
: presný digitálny vpichový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: prenosný digitálny vpichový teplomer pre kontrolné ú?ely (rýchle a presné meranie)
TE 13211 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 100 mm
: minútky, stopky, nastavite?ný alarm pre jednotlivé druhy mäsa
: kábel opletený kovový cca. 1 meter
TE 141500 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 160 mm
: minútky, pamä? MIN/MAX, nastavite?ný teplotný alarm
: kábel opletený kovový cca. 1 meter
Stránky: < 1 2 3 4 >