TE 141502 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 160 mm
: nastavite?ný teplotný alarm pre jednotlivé druhy mäsa
: silikónový kábel cca. 1 meter
TE 301015 - obr.1
: laboratórny vpichový teplomer s antikorovým hrotom 125 mm
: funkcie: MIN/MAX, HOLD
: PVC kábel cca. 60 cm
TE 301033 - obr.1
: laboratórny vpichový teplomer s antikorovým hrotom 102 mm
: funkcie: MIN/MAX, nastavite?ný teplotný alarm
: krytie IP 65, PVC kábel cca. 1 meter
TE 301034 K - obr.1
: digitálny teplomer s externou sondou na kábliku a s kalibra?ným certifikátom
: možnos? nastavenia teplotného alarmu
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty v chladni?kách a mrazni?kách
TE 302018 K - obr.1
: digitálny teplomer IN/OUT s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty v chladni?kách, mrazni?kách a v interiéroch
TE 302025 - obr.1
: vpichový teplomer s antikorovým hrotom 30 mm
: silikónový kábel cca. 1 meter
Stránky: < 1 2 3 4