VL 305010 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom, presnejší vlhkostný senzor
: možnos? nastavenia alarmu pre teplotu, vlhkos? a rosný bod
VL 305011 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom, presnejší vlhkostný senzor
: možnos? nastavenia alarmu pri vhodných podmienkach pre plese?
VL 305013 - obr.1
: vlhkomer IN/OUT s teplomerom IN/OUT
: externý senzor na kábliku cca. 1,5 metra
VL 305014 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom
: umiestnenie: na stenu, na magnet, stojan
VL 305015 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom s ve?kým LCD displejom
: pamä? MIN/MAX s automatickým 24 hodinovým nulovaním a ru?ným nulovaním
VL 305017 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom s ve?kým LCD displejom
: podpora batérie solárnym ?lánkom ECO solar
VL 305019 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom s podfarbeným LCD displejom
: ru?i?kový ukazovate? komfortu
VL 305024 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom IN/OUT a s ve?kým LCD displejom
: externý senzor teploty na kábliku cca. 2 metre
VL 305026 - obr.1
: vlhkomer s teplomerom v menšom praktickom prevedení
: indikátor komfortu prostredníctvom tvári?ky
VL 305026 K - obr.1
: digitálny vlhkomer s teplomerom a s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty a vlhkosti v chladných, chladených a suchých skladoch
Stránky: < 1 2 3 >