14400 - kalibrovaný - obr.1
: Kalibrovaný teplomer pre chladni?ky a mrazni?ky
: www.admshop.sk
: Info: obchod@adm.sk
DT 301040 - kalibrovaný - obr.1
: Digitálny vpichový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty mrazenie, chladenie, výdaj stravy, fritéza a pod.
: www.admshop.sk
: Info: obchod@adm.sk
VL 305002 - kalibrovaný - obr.1
: digitálny vlhkomer s teplomerom a s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty a vlhkosti v chladných, chladených a suchých skladoch
: www.admshop.sk
: info: obchod@adm.sk