BA 351078.IT - obr.1
: predpove? po?asia prostredníctvom ikon, barometer
: trend vývoja po?asia, bargraf
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT
: hodiny DCF-77, budík
BA 351083 - obr.1
: predpove? po?asia prostredníctvom ikon, barometer, bargraf
: trend vývoja po?asia, možnos? nastavenia teplotných a vlhkostných alarmov
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT
: hodiny DCF-77, budík
BA 351106 - obr.1
: predpove? po?asia prostredníctvom ikon, barometer, bargraf
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT, trend vývoja teploty a vlhkosti
: fázy mesiaca, hodiny DCF-77, kalendár, budík
BA 351107 - obr.1
: predpove? po?asia prostredníctvom ikon
: vlhkomer IN a teplomer IN/OUT, trend vývoja teploty a vlhkosti
: hodiny DCF-77, kalendár, budík
RMS 600 - obr.1
: predpove? po?asia prostredníctvom ikon, výstraha na zmenu po?asia
: vlhkomer IN/OUT a teplomer IN/OUT
: hodiny DCF-77, fázy mesiaca, námrazový alarm
: možnos? pripojenia k PC cez USB, SW + USB kábel v balení