122015 - obr.1
: domový teplomer JUMBO v kovovom prevedení
: d?žka cca. 80 cm
122035 - obr.1
: záhradný teplomer s kohútom
: teplomer má ukazovatele svetových strán, intenzity a smeru vetra
: d?žka cca. 140 cm
122050 - obr.1
: domový teplomer MOTÝLE v kovovom prevedení
: d?žka cca. 50 cm
125004 - obr.1
: exkluzívny domový teplomer z kovaného železa – VINI?
: d?žka cca. 38 cm
125011 - obr.1
: domový teplomer v striebornom prevedení
: d?žka cca. 43 cm
125012 - obr.1
: exkluzívny domový teplomer v striebornej farbe na prírodnom kameni.
: d?žka cca. 60 cm
14400 K - obr.1
: chladiarenský kvapalinový teplomer s kalibra?ným certifikátom
: kalibra?né body pod?a vlastného výberu
: využitie: monitorovanie teploty v chladni?kách a mrazni?kách
15618 PB - obr.1
: interiérový teplomer
: prevedenie prírodný buk
15700 PB - obr.1
: interiérový teplomer
: prevedenie prírodný buk
16120 PB - obr.1
: interiérový teplomer
: prevedenie prírodný buk
Stránky: 1 2 3 4 >