122015
122015 - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: -40°C do: +50°C
Rozlíšenie: 1°C
Prevedenie: železo, biela farba + kapilára
Rozmery: 805 x 104 mm
Hmotnos?: cca. 1150 g
Iné informácie: ve?ký praktický teplomer pre meranie vonkajšej teploty.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228