201002 PB
201002 PB - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: -15°C do: +50°C
Vlhkos?: od: 0% do: 100%
Tlak: od: 940 hPa do: 1060 hPa, od: 71 mmHg do: 80 mmHg
Rozlíšenie: 1°C, 1%, 1 hPa, 0,1 mmHg
Prevedenie: drevený masív (PRÍRODNÝ BUK) + plast + kov + mechanické ?asti
Rozmery masívu: 270 x 110 x 20 mm
Rozmery prístrojov: Ø 70 mm, Ø 70 mm, Ø 70 mm
Hmotnos?: cca. 400 g
Iné informácie: analógová meteostanica s praktickým využitím merania tlaku, vlhkosti a teploty prostredia

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228