201051 D
201051 D - obr.1
Výrobca: TFA
Teplota: od: 0°C do: +40°C
Vlhkos?: od: 20% do 100%
Tlak: od: 940 hPa do: 1060 hPa, od 700 mmHg do: 790 mmHg
Rozlíšenie: 1°C, 5%, 1hPa, 1mmHg
Prevedenie: drevený masív (DUB) + plast + kov + mechanické ?asti
Rozmery masívu: 170 x 90 x 21 mm
Rozmery prístrojov: Ø 70 mm, Ø 70 mm
Hmotnos?: cca. 177 g
Iné informácie: analógová meteostanica s praktickým využitím merania tlaku, vlhkosti a teploty prostredia.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228