15300 PB
15300 PB - obr.1
Výrobca: KOCH
Teplota: od: -25°C do: +50°C
Rozlíšenie: 1°C
Prevedenie: prírodný buk (masív) + kapilára
Rozmery masívu: 175 x 28 x 15 mm
Hmotnos?: cca. 36 g 
Iné informácie:  praktický teplomer pre meranie teploty v interiéry

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228