VL 303052
VL 303052 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 90%

Vlhkos? vonkajšia:

od: 20%    do: 90%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +50°C

Teplota vonkajšia:

od: -20°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Nastavite?ný teplotný alarm:

áno, námrazový alarm

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

2 x 1,5 V typ AAA – nie sú sú?as?ou balenia

Rozmery prístroja:

97 x 19 x 111 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 163 g

Typ senzorov:

SE 303198

Maximálny po?et senzorov:

1

Napájanie senzorov:

2 x 1,5 V typ AAA – nie sú sú?as?ou balenia

Dosah senzorov:

max. 100 metrov

Iné informácie:

Cenovo dostupný digitálny vlhkomer s teplomerom IN/OUT.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228