VL 305013
VL 305013 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 10%    do: 95%

Vlhkos? vonkajšia:

od: 10%    do: 95%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +60°C

Teplota vonkajšia:

od: -30°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 1%

Presnos?:

±1°C, ±5% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

110 x 101 x 20 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 145 g

Typ senzorov:

externý senzor T+V na kávliku 1,5 metra

Maximálny po?et senzorov:

1

Dosah senzorov:

1,5 metra

Iné informácie:

Všestranné využitie pre meranie teploty a vlhkosti.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228