VL 305015
VL 305015 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno (2 pamäte)

Teplota vnútorná:

od: -50°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno (2 pamäte)

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Presnos?:

±1°C, ±5% rv

Displej prístroja:

4-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

133 x 90 x 16 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 101 g

Iné informácie:

Teplomer je vhodný na meranie teploty a vlhkosti v skladových priestoroch a v interiéroch.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228