VL 305019
VL 305019 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 95%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Indikátor klimatického komfortu:

áno - farebne rozdelený

Teplota vnútorná:

od: 0°C    do: 95%

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

Ø104 x 20 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 81 g

Iné informácie:

Digitálny vlhkomer s teplomerom pre interiérové použitie.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228