VL 305024
VL 305024 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 90%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: 0°C    do: +50°C

Teplota vonkajšia:

od: -40°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Presnos?:

±1°C od 0°C do +40°C, iná? ±2°C / ±5% od 30% do 80%, iná? ±7%

Displej prístroja:

3-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

90 x 19 x 133 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 111 g

Dosah senzorov:

cca. 2 metre na kábliku

Iné informácie:

Digitálny vlhkomer s teplomerom nielen pre interiérové použitie.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228