VL 305026
VL 305026 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Indikátor klimatického komfortu:

áno

Teplota vnútorná:

od: 0°C    do: +50°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Presnos?:

±1°C / ±4% od 30% do 80%, iná? ±5% rv

Displej prístroja:

2-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 3 V, typ CR 2032

Rozmery prístroja:

57 x 13 x 69 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 25 g

Iné informácie:

Digitálny vlhkomer s teplomerom pre interiérové použitie.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228