VL 305031
VL 305031 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +50°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Hodiny DCF-77:

hodiny bez DCF

Kalendár (de?, mesiac, rok):

áno

Budík:

áno

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, Typ AAA

Rozmery prístroja:

98 x 24 x 104 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 107 g

Iné informácie:

Digitálny vlhkomer s teplomerom vhodný pre meranie v interiéroch alebo skladoch.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228