VL 305033
VL 305033 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 90%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: 0°C    do: +50°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Hodiny DCF-77:

hodiny bez DCF

Kalendár (de?, mesiac, rok):

dátum

Budík:

áno, snooze funkcia

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, Typ AA (nie je sú?as?ou balenia)

Rozmery prístroja:

94 x 37 x 94 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 95 g

Iné informácie:

Digitálny vlhkomer s teplomerom vhodný pre meranie v interiéroch alebo skladoch.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228