VL 311028
VL 311028 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 0%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Zobrazenie rosného bodu:

áno

Zobrazenie pocitovej teploty:

áno (teplota rosenia)

Teplota vnútorná:

od: -40°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 0,1% rv

Presnos?:

±0,5°C / ±3% od 20% do 90%, iná? ±4%

Displej prístroja:

2-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

2x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

150 x 50 x 17 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 66 g

Iné informácie:

Presný a rýchly prístroj na kontrolné ú?ely.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228