VL 351065
VL 351065 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 90%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +50°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % RV

Hodiny DCF-77:

nie - iba ru?ne nastavite?né

Kalendár (de?, mesiac, rok):

áno

Budík:

áno s funkciou SNOOZE

Rozlíšenie:

1°C, 1% rv

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

180 x 90 x 36 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 166 g

Iné informácie:

Prístroj nemá atmosférický tlakový senzor. Predpove? po?asia je založená na základe zmeny vlhkosti.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228