VL 351087
VL 351087 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 20%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Indikátor klimatického komfortu:

áno

Teplota vnútorná:

od: 0°C    do: +50°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie trendu vývoja teploty:

áno za posledných 12 hodín (GRAF)

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Hodiny DCF-77:

nie - iba ru?ne nastavite?né

Kalendár (de?, mesiac, rok):

áno

Budík:

áno

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Displej prístroja:

4-riadkový LCD

Podsvietenie displeja:

áno

Napájanie prístroja:

2x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

140 x 80 x 40 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 106 g

Iné informácie:

Prístroj nemá atmosférický tlakový senzor. Predpove? po?asia je založená na základe zmeny vlhkosti.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228