VL 303015
VL 303015 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 10%    do: 99%

Vlhkos? vonkajšia:

od: 10%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Po?et záznamov:

3000

Interval záznamu:

1 minúta, 5,10,15, 20, 30 minút, 1 hodina, 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 hodín

Nastavite?ný vlhkostný alarm:

áno

Teplota vnútorná:

od: -10°C    do: +60°C

Teplota vonkajšia:

od: -30°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Nastavite?ný teplotný alarm:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Hodiny DCF-77:

áno

Kalendár (de?,mesiac, rok):

áno

Rozlíšenie:

0,1°C, 0,2°F, 0,1% rv

Presnos? vlhkos?:

±3 % od 35% do 75%, iná? ±5% rv

Displej prístroja:

6-riadkový LCD s možnos?ou nastavenia kontrastu

Prepojenie s PC:

áno cez RS 232

Software a prepojovací kábel v balení:

áno

Napájanie prístroja:

3x 1,5 V, typ AA

Indikátor slabej batérie:

áno

Rozmery prístroja:

127 x 94 x 35 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 243 g s prepojovacím káblom a SW

Typ senzorov:

SE 303125

Maximálny po?et senzorov:

5

Napájanie senzora:

2x 1,5 V, typ AA

Dosah senzorov:

max. 25 metrov

Iné informácie:

Využitie prístroja: sklady, galérie, serverovne a pod.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228