VL 311040
VL 311040 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 0%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Po?et záznamov:

60000

Interval záznamu:

nastavite?ný (každých 15 minút prednastavených)

Nastavite?ný vlhkostný alarm:

áno, akustický a optický

Teplota vnútorná:

od: -30°C    do: +70°C

Teplota vonkajšia:

od: -50°C    do: +125°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Nastavite?ný teplotný alarm:

áno, akustický a optický

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F, % rv

Rozlíšenie:

0,1°C, 0,2°F, 0,1% rv

Displej prístroja:

2-riadkový LCD

Prepojenie s PC:

cez USB kábel (nie je sú?as?ou balenia)

Krytie:

IP 65

Software a prepojovací kábel v balení:

nie

Napájanie prístroja:

1x 3V, typ CR2032

Indikátor slabej batérie:

áno

Rozmery prístroja:

88 x 55 x 20 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 98 g

Typ senzorov:

SE 303504, SE303505 (nie sú sú?as?ou balenia)

Maximálny po?et senzorov:

1

Dosah senzorov:

SE 303504 (3 metre), SE303505 (8 metrov)

Sp??a normy:

EN 12830, EN 13485, EN 13486

Iné informácie:

Využitie prístroja: sklady, galérie, serverovne a pod.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228