VL 311035
VL 311035 - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos? vnútorná:

od: 0%    do: 99%

Po?et záznamov:

32000

Interval záznamu:

od 2 sekúnd do 24 hodín

Nastavite?ný vlhkostný alarm:

optický LED alarm

Teplota vnútorná:

od: -20°C    do: +50°C

Nastavite?ný teplotný alarm:

optický LED alarm

Displej prístroja:

nemá

Prepojenie s PC:

cez USB

Software a prepojovací kábel v balení:

áno

Napájanie prístroja:

1x 3,6V, typ ½ AA

Rozmery prístroja:

130 x 25 x 30 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 40 g

Iné informácie:

Využitie prístroja: sklady, galérie, serverovne a iné kontrolné ú?ely.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228