14400 K
14400 K - obr.1

Výrobca:

TFA + kalibrácia ADM s.r.o., Žilina

Teplota :

od: -35°C    do: +45°C

Kalibra?né body:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Rozlíšenie:

1°C

Zobrazenie v jednotkách:

°C

Rozmery prístroja:

154 x 24 x 9 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 15 g

Iné informácie:

Teplomer s kalibra?ným certifikátom ur?ený pre meranie teploty v chladni?ke a mrazni?ke.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228