TE 301034 K
TE 301034 K - obr.1

Výrobca:

TFA + kalibrácia ADM s.r.o., Žilina

Teplota :

od: -50°C    do: +70°C

Kalibra?né body:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Rozlíšenie:

0,1°C

Presnos?:

0,5°C od -20°C do +25°C, iná? 1°C

Nastavite?ný teplotný alarm:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F

D?žka kábla:

cca. 3 m

Trieda ochrany:

IP 65

?alšie funkcie:

MIN/MAX, HOLD, alarm

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 3 V, typ CR 2032

Rozmery prístroja:

86 x 57 x 30 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 71 g

Iné informácie:

Teplomer s kalibra?ným certifikátom ur?ený pre meranie teploty v chladiacich boxoch.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228