DT 301018 K
DT 301018 K - obr.1

Výrobca:

TFA

Teplota :

od: -40°C    do: +200°C

Kalibra?né body:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Rozlíšenie:

0,1°C

Presnos?:

±1°C od -20°C do +120°C, iná? ±2°C

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F

Trieda ochrany:

Krytie IP 65

?alšie funkcie:

HOLD, MIN/MAX, automatické vypnutie po 10 min

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prístroja:

205 x 20 x 17 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 29 g

Iné informácie:

Teplomer s kalibra?ným certifikátom ur?ený pre meranie teploty pri výdaji stravy.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228