VL 305026 K
VL 305026 K - obr.1

Výrobca:

TFA

Vlhkos?:

od: 20%    do: 99%

Teplota:

od: 0°C    do: +50°C

Kalibra?né body vlhkosti:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Kalibra?né body teploty:

pod?a vlastného výberu (poradíme)

Rozlíšenie:

0,1°C, 1% rv

Presnos? vlhkos?:

±4% od 30% do 80%, iná? ±5% rv

Presnos? tplota:

±1°C

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

áno

Pamä? pre MIN/MAX teplota:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C,% rv

Displej prístroja:

2-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 3 V, typ CR 2032

Rozmery prístroja:

57 x 13 x 69 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 25 g

Iné informácie:

Vlhkomer s teplomerom a kalibra?ným certifikátom pre chladný sklad.

 

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228