14400 - kalibrovan
14400 - kalibrovan - obr.1

Vrobca:

TFA + kalibrcia ADM s.r.o., ilina

Teplota :

od: -35°C    do: +45°C

Kalibra?né body:

pod?a vlastného vberu (poradme)

Rozlenie:

1°C

Zobrazenie v jednotkch:

°C

Rozmery prstroja:

154 x 24 x 9 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 15 g

Iné informcie:

Teplomer s kalibra?nm certifiktom ur?en pre meranie teploty v chladni?ke a mrazni?ke.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228  // http://www.admshop.sk/teplomery-chladiarenske_teplomery_haccp&