DT 301040 - kalibrovan
DT 301040 - kalibrovan - obr.1

Vrobca:

TFA + kalibrcia ADM s.r.o., ilina

Teplota :

od: -40°C    do: +250°C

Kalibra?né body:

pod?a vlastného vberu (poradme)

Rozlenie:

0,1°C

Presnos?:

±0,5°C od -10°C do +100°C, in? ±1°C

Trieda ochrany:

Krytie IP 67

?alie funkcie:

HOLD, MIN/MAX, x - dlhodobé meranie, autooff po 10 min

Displej prstroja:

1-riadkov LCD

Napjanie prstroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prstroja:

220 x 25 x 20 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 33 g

Iné informcie:

Presnej a rchlej model vpichového teplomera sp??ajci podmienky HACCP.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228  //  http://www.admshop.sk/teplomery-vpichove_teplomery_haccp&