Vytlacen z www.adm.sk
Teplomery / Analógové / Domové
122050
122050 - obr.1
Vrobca: TFA
Teplota: od: -25°C do: +50°C
Rozlenie: 1°C
Prevedenie: elezo (biela farba, motle) + kapilra
Rozmery: 495 x 93 x 25 mm
Hmotnos?: cca. 375 g
Iné informcie: domov teplomer pre meranie vonkajej aj vntornej teploty.

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228