Vytlacen z www.adm.sk
Vlhkomery / Digit������������lne / Interi������������rov������������
VL 305005
VL 305005 - obr.1

Vrobca:

TFA

Vlhkos? vntorn:

od: 10%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

no

Teplota vntorn:

od: -10°C    do: +50°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

no

Zobrazenie v jednotkch:

°C

Rozlenie:

1°C, 1% rv

Presnos?:

±1°C od -10°C do +50°C / ±5% od 25% do 75%

Displej prstroja:

1-riadkov LCD

Napjanie prstroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prstroja:

53 x 39 x 15 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 23 g

Iné informcie:

Digitlny vlhkomer s teplomerom vhodn pre meranie v interiéroch alebo skladoch.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228