Vytlacen z www.adm.sk
Vlhkomery / Digit������������lne / Interi������������rov������������
VL 305010
VL 305010 - obr.1

Vrobca:

TFA

Vlhkos? vntorn:

od: 1%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

no

Nastavite?n vlhkostn alarm:

no

Zobrazenie rosného bodu:

no

Zobrazenie pocitovej teploty:

no

Teplota vntorn:

od: -40°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

no

Nastavite?n teplotn alarm:

no

Zobrazenie v jednotkch:

°C/°F

Rozlenie:

0,1°C, 0,1% rv

Presnos?:

±1°C od -10°C do +50°C / ±3,5% od 20% do 80% rv

Displej prstroja:

2-riadkov ve?k LCD

Napjanie prstroja:

2x 1,5 V, typ AA

Rozmery prstroja:

105 x 105 x 45 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 108 g

Iné informcie:

Vlhkomer s teplomerom pre presnejie meranie.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228