Vytlacen z www.adm.sk
Vlhkomery / Digit������������lne / Interi������������rov������������
VL 305011
VL 305011 - obr.1

Vrobca:

TFA

Vlhkos? vntorn:

od: 1%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

no

Nastavite?n vlhkostn alarm:

no - pri vlhkosti 55%, 60%, 65%

Indiktor klimatického komfortu:

no

Zobrazenie rosného bodu:

no

Teplota vntorn:

od: -10°C    do: +60°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

no

Zobrazenie v jednotkch:

°C/°F, % rv

Rozlenie:

0,1°C, 0,1% rv

Presnos?:

±1°C od -10°C do +50°C / ±3% od 35% do 75% rv, ina? ±5%

Displej prstroja:

1-riadkov LCD

Napjanie prstroja:

2x 1,5 V, typ AA

Rozmery prstroja:

102 x 94 x 66 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 103 g

Iné informcie:

Prstroj je ur?en hlavne pre pouitie v interiéry, kde sa vyskytli plesne.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228