Vytlacen z www.adm.sk
Vlhkomery / Digit������������lne / Z������������znamov������������
VL 303039.IT
VL 303039.IT - obr.1

Vrobca:

TFA

Vlhkos? vntorn:

od: 1%    do: 99%

Vlhkos? vonkajia:

od: 1%    do: 99%

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

no

Po?et zznamov:

50000

Interval zznamu:

1, 5 10, 15, 30 mint alebo 1, 2, 3 a 6 hodn

Nastavite?n vlhkostn alarm:

no

Teplota vntorn:

od: 0°C    do: +50°C

Teplota vonkajia:

od: -30°C    do: +70°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

no

Nastavite?n teplotn alarm:

no

Zobrazenie v jednotkch:

°C/°F, % rv

Hodiny DCF-77:

no

Kalendr (de?,mesiac, rok):

no

Rozlenie:

0,1°C, 0,2°F, 1% rv

Presnos? teplota:

±1°C

Presnos? vlhkos?:

±3 % od 35% do 75%, in? ±5% rv

Displej prstroja:

6-riadkov LCD s monos?ou nastavenia kontrastu

Prepojenie s PC:

no, bezkblovo cez USB zariadenie

Software a prepojovac kbel v balen:

bezkblov USB prenos, SW na webovej strnke

Napjanie prstroja:

3x 1,5 V, typ AA

Indiktor slabej batérie:

no

Rozmery prstroja:

137 x 98 x 26 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 159 g s prepojovacm zariadenm a SW

Typ senzorov:

SE 303180.IT alebo SE 303181.IT

Maximlny po?et senzorov:

8

Napjanie senzora:

2x 1,5 V, typ AA

Dosah senzorov:

max. 100 metrov

Iné informcie:

Vyuitie prstroja: sklady, galérie, serverovne a pod.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228