Vytlacen z www.adm.sk
Vlhkomery / Digit������������lne / Kalibrovan������������
VL 305002 K
VL 305002 K - obr.1

Vrobca:

TFA

Vlhkos?:

od: 10%    do: 99%

Teplota:

od: -10°C    do: +60°C

Kalibra?né body vlhkosti:

pod?a vlastného vberu (poradme)

Kalibra?né body teploty:

pod?a vlastného vberu (poradme)

Rozlenie:

0,1°C, 1% rv

Presnos? vlhkos?:

±5% od 25% do 75% rv

Presnos? tplota:

±1°C od -10°C do +50°C

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

no

Pamä? pre MIN/MAX teplota:

no

Zobrazenie v jednotkch:

°C, % rv

Displej prstroja:

2-riadkov ve?k LCD

Napjanie prstroja:

1x 1,5 V, Typ AAA

Rozmery prstroja:

110 x 95 x 20 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 124 g

Iné informcie:

Vlhkomer s teplomerom a kalibra?nm certifiktom pre suché sklady.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228