Vytlacen z www.adm.sk
Vlhkomery / Digit������������lne / Kalibrovan������������
VL 305026 K
VL 305026 K - obr.1

Vrobca:

TFA

Vlhkos?:

od: 20%    do: 99%

Teplota:

od: 0°C    do: +50°C

Kalibra?né body vlhkosti:

pod?a vlastného vberu (poradme)

Kalibra?né body teploty:

pod?a vlastného vberu (poradme)

Rozlenie:

0,1°C, 1% rv

Presnos? vlhkos?:

±4% od 30% do 80%, in? ±5% rv

Presnos? tplota:

±1°C

Pamä? pre MIN/MAX vlhkos?:

no

Pamä? pre MIN/MAX teplota:

no

Zobrazenie v jednotkch:

°C,% rv

Displej prstroja:

2-riadkov LCD

Napjanie prstroja:

1x 3 V, typ CR 2032

Rozmery prstroja:

57 x 13 x 69 mm

Hmotnos? prstroja:

cca. 25 g

Iné informcie:

Vlhkomer s teplomerom a kalibra?nm certifiktom pre chladn sklad.

 

Informcie o cene a dostupnosti zskate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228