DT 301021
DT 301021 - obr.1

Výrobca:

TFA

Teplota :

od: -40°C    do: +200°C

Pamä? pre MIN/MAX teplotu:

áno

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F

D?žka hrotu:

180 mm

Rozlíšenie:

0,1°C

Presnos?:

±1°C od -20°C do +120°C, iná? ±2°C

?alšie funkcie:

HOLD, MIN/MAX, automatické vypnutie po 5 min

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prístroja:

245 x 20 x 17 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 57 g

Iné informácie:

Digitálny vpichový teplomer s možnos?ou nato?enia displeja.

 Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228