DT 301048
DT 301048 - obr.1

Výrobca:

TFA

Teplota :

od: -50°C    do: +300°C

Zobrazenie v jednotkách:

°C

D?žka hrotu:

140 mm

Rozlíšenie:

0,1°C

Presnos?:

±1°C (-10°C až +100°C), ±2°C (-50°C až -10°C / +100°C až +200°C), ina? ±3°C

Trieda ochrany:

Krytie IP 55

?alšie funkcie:

autooff po 45 min

Displej prístroja:

1-riadkový LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ LR 44

Rozmery prístroja:

245 x 25 x 17 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 26 g

Iné informácie:

Lacnejšie prevedenie vpichového teplomera ur?ené pre gastronómiu a potravinárstvo.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228