TE 141500
TE 141500 - obr.1

Výrobca:

TFA

Teplota :

od: -10°C    do: +200°C

Nastavite?ný teplotný alarm:

áno, MIN/MAX hodnoty

Zobrazenie v jednotkách:

°C/°F

D?žka hrotu:

cca. 160 mm

D?žka kábla:

cca. 1 meter opletený kovový

Rozlíšenie:

1°C

?alšie funkcie:

minútky, stopky, teplotný alarm MIN/MAX

Minútky:

áno, do 24 hodín

Displej prístroja:

2-riadkový ve?ký LCD

Napájanie prístroja:

1x 1,5 V, typ AAA

Rozmery prístroja:

95 x 60 x 18 mm

Hmotnos? prístroja:

cca. 108 g

Iné informácie:

Vpichový teplomer s minútkami. Vhodný na pe?enie mäsa.

Informácie o cene a dostupnosti získate na: obchod@adm.sk alebo telefonicky 041 – 5005 228